over angelique

Mens-zijn in deze wereld, is een behoorlijke trip. Al helemaal als je in de ban bent van alle verhalen in je hoofd en de energetische beklemmingen in je lichaam die deze gedachten ook nog eens lijken te bevestigen. Het maakt het allemaal zo echt en geloofwaardig. Ondertussen zorgt het voor conflict en ander leed binnen onszelf en in onze buitenwereld. Het meest logische voor mij is dan ook om mensen te ondersteunen in het proces waarin het Leven ontwaakt uit de droom van het geconditioneerde denken dat een separaat ikje creëert. Om zo te leven in de totale intimiteit van het Leven, voorbij wat woorden kunnen beschrijven … zo gewoon en buitengewoon tegelijkertijd.”


_DSC3587 - versie 2

“Het leven is zo onvoorstelbaar magisch en diep, dat kan niet ervaren worden zolang we onszelf in slaap sussen door vast te houden aan de illusie een afgescheiden 'ik-je' te zijn."


IN HET KORT

Bewogen door een innerlijke drang, een honger om te ervaren wat de waarheid van het leven was, onthulde dit zich in 2009. De werkelijkheid dat alles en iedereen, jij en ik het oneindige bewustzijn zijn dat altijd en overal, alles is. De eeuwige Ene als oneindige leegte die de wereld van ontelbare vormen creëert en deze tegelijkertijd ervaart. Ik bestond niet zoals ik dacht te bestaan. Nergens een ik te vinden. Alleen ervaring die opgedaan kan worden middels een lichaam met bijbehorende persoonlijkheid. Het zien dat het leven niemand overkomt en het helemaal veilig is. Hoe het zich ook voordoet. Alles en iedereen is allang gered. Dit veranderde mijn beleving van het leven totaal. Ontwaakt uit de droom van de mind, bleek dit niet het einde maar eerder een nieuw begin op het pad van spiritueel ontwaken ofwel de realiteit zien voor wat deze is. Het gaat er om deze waarheid te belichamen en tot uitdrukking te brengen in het leven van alle dag. De fundamentele waarheid en liefde te leven die Het is. Dat bleek zeker niet altijd even makkelijk en was soms zelfs een behoorlijke uitdaging. Niets spiritueels of romantisch aan. Het is het leven opnieuw leren kennen. Opgroeien in een nieuwe fase van het bestaan. 

Vanaf 2012 ben ik werkzaam in het begeleiden van individuen en groepen, particulier en in het bedrijfsleven, ten aanzien van het ontwaken uit de verkramping van het geconditioneerde denken en doen en het wakker worden in de realiteit van het leven. 

Mijn achtergond op therapeutisch gebied ligt in een studie psychologie, NLP, familieopstellingen en tantra. Zelfstudie omtrent rouw en sterven. Daarnaast 17 jaar aan spirituele studie waardoor ik zelfonderzoek, het doorgronden van de eigen psyche, een voorwaarde acht om anderen werkelijk te kunnen ondersteunen. We verschillen niet zo veel van elkaar als dat we soms denken. De werking van onze psyche en daardoor ons denken en doen, is vrij universeel. 


© angelique romeijn