over angelique

Mens-zijn in deze wereld, is een behoorlijke trip. Al helemaal als je in de ban bent van alle verhalen in je hoofd en de energetische beklemmingen in je lichaam die deze gedachten ook nog eens lijken te bevestigen. Het maakt het allemaal zo echt en geloofwaardig. Ondertussen zorgt het voor conflict en ander leed binnen onszelf en in onze buitenwereld. Het meest logische voor mij is dan ook om mensen te ondersteunen in het proces waarin het Leven ontwaakt uit de droom van het geconditioneerde denken dat een separaat ikje creëert. Om zo te leven in de totale intimiteit van het Leven, voorbij wat woorden kunnen beschrijven … zo gewoon en buitengewoon tegelijkertijd.”


_DSC3587 - versie 2

“Het leven is zo onvoorstelbaar magisch en diep, dat kan niet ervaren worden zolang we onszelf in slaap sussen door vast te houden aan de illusie een afgescheiden 'ik-je' te zijn."


IN HET KORT

In 1969 ben ik in Rotterdam geboren. Getrouwd met Richard Nauta en moeder van Annabel en Aron. Op jonge leeftijd was ik opzoek naar God en zocht in diverse kerken omdat ik niet wist waar ik anders kon vinden wat ik zocht. Ik wilde geraakt worden in mijn hart en dus kwam ik iedere keer van een koude kermis ofwel 'koude kerk' thuis. Door de tijd heen, verschoven mijn vragen naar de achtergrond en de focus kwam te liggen op werk en later ook op het gezin. Pas na het lezen van een boek over ontwaken uit de mind en de realiteit die zich dan openbaart, raakte vervuld en herkende ik waarnaar ik op zoek was geweest. Eindelijk werd vertaald waar mijn hart me al jaren bewust van wilde maken. Nu begreep m’n hoofd het ook. Dit luidde een nieuwe periode in van studie, meditatie en zelfonderzoek.

Er was een voortdurende innerlijke drang, een honger om te ervaren wat de waarheid van het leven was en waar de verlichte meesters over schreven. In 2009 onthulde de absolute realiteit van het leven zich. De werkelijkheid dat ik het oneindige bewustzijn ben dat altijd en overal, alles is. Dit veranderde mijn beleving van het leven totaal. Ontwaakt uit de droom van de mind, bleek dit niet het einde maar eerder een nieuw begin op het pad naar zelfbevrijding. Nu vanuit weten en dus was de motivatie om waarheid te belichamen groter dan ooit te voren. Om het licht van waarheid te leven, moest ik dus eerst naar de duisternis van mijn illusies. Zeker niet altijd even makkelijk en soms zelfs een behoorlijke worsteling. Niets spiritueels of romantisch aan. Het is rauw werk, maar geen werk kent grotere beloning of vervulling dan dat. Het is daarom dat ik dit wil delen met anderen en me hieraan ten dienste wil stellen. Ik doe dit o.a. door anderen te ondersteunen in hun eigen proces van ontwaken uit de mind, door het toepassen van wat mij geholpen heeft. Het delen van mijn persoonlijke leringen, ontdekkingen en ervaringen. Vrij van religie of welke traditie dan ook.

Ook heeft het onderwerp sterven mij altijd gefascineerd. Als kind al. Nadat de waarheid van het leven zich had onthult, viel dat pas op zijn plek. Onze diepste essentie gaat het lichaam en onze geest te boven. Het is dat wat nooit geboren is en dus kan het ook niet sterven. Met alles wat ik heb ervaren over leven en dood, wil ik graag bijdragen de angst en het daaruit voortkomende leed en verdriet omtrent ziekte, sterven en de dood te verlichten.

Vanaf 2012 ben ik werkzaam in het begeleiden van individuen en groepen ten aanzien van het ontwaken uit de verkramping van de mind en het wakker worden in de realiteit van het leven.

Voor die tijd werkte ik als trainer en coach op gebied van communicatie, gedrag en meditatie. In de periode waarin ik nog in de ban was van mijn sociale conditionering, heb ik veel baantjes versleten, o.a. die van directie secretaresse bij een internationaal opslag bedrijf en manager PR & Communicatie bij een fabrikant van kleding. 

Tevens vervul ik de rol van moeder en huisvrouw. Dat heeft mij vooral geholpen om spiritualiteit als realiteit te integreren in het leven, heel aards en echt.

Ook heb ik trainingen ontwikkeld en gegeven in binnen- en buitenland op gebied van: 

- ‘Wakker Ouderschap’ voor ouders, leraren en andere begeleiders van kinderen die deze jonge mensen willen ondersteunen om op te groeien tot de jong volwassene die van nature in hen huist. Hierbij ligt de nadruk op het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en patronen waarbij de spiegel die het kind laat zien wordt gebruikt voor zelfbevrijding.

- ‘Intimiteit & Relaties’, training voor zowel stellen als singles om meer bewustzijn en inzicht te creëren in mentale en fysieke mannelijke en vrouwelijke mechanismes en behoeften. Hoe deze energieën spelen en hoe ze op natuurlijke wijze in balans te brengen in liefdesrelaties, andere relaties en vooral ook binnen onszelf. Relaties krijgen hierdoor een enorme verdieping wat het leven verrijkt. 

- ‘Zelfonderzoek voor Managers’, bewustzijnstraining voor leidinggevenden binnen het bedrijfsleven waarbij de nadruk ligt op het begrijpen en onderzoeken van het mechanisme van de mind, het doorzien van het ego en wat het betekent om te werken en samen te werken vanuit onze diepste essentie.   

© angelique romeijn