sterven & rouw

Voorbereiding op het einde van ons fysieke leven is niet heel vanzelfsprekend in onze Westerse samenleving. Hoe dan ook, we krijgen er allemaal vroeg of laat mee te maken. Bovendien is het misschien wel de meest ingrijpende gebeurtenis van ons leven. Vooral omdat het onomkeerbaar is. 


IMG_3922

"Het hele proces omtrent sterven en rouw transformeert zo van angst en onzekerheid naar liefde en vertrouwen."


ANDERE INZICHTEN

Wanneer het stervensproces zich, al dan niet onverwacht, aandient, kunnen we overvallen raken door allerlei vragen, gedachten en emoties. Hierdoor kunnen we ons behoorlijk gedesoriënteerd voelen. Echter, wanneer we bereid zijn onze angsten, pijn, verwarring en of twijfels aan te kijken, in plaats van ze te vermijden of ons er klakkeloos door mee te laten voeren en er overspoeld door te raken, dan komen we tot heel andere inzichten.

 

ONZE DIEPSTE WAARHEID IS VRIENDELIJK EN INSPIREREND

Veelal ontdekken we dat onze angsten niet gebaseerd zijn op onze eigen diepste waarheid, maar dat ze voortkomen uit de angst en weerstand van ons geconditioneerde denken, dat verbonden is met het collectieve gedachte goed van onze cultuur en maatschappij. Deze collectieve ‘mind-set’ is voor een groot deel gebaseerd op concepten en aannames die uitgaan van angstillusies wat het nodige verdriet en leed veroorzaakt. Wanneer we bewust onderzoeken of ze ook voor ons persoonlijk waar zijn, dan komen we tot ontdekkingen die veel ruimer, vriendelijker en meer inspirerend zijn.

 

IN HARMONIE MET DE REALITEIT VAN HET LEVEN

De waarheid, ongeacht of deze pijnlijk en verdrietig is of niet, voelt op een dieper niveau altijd goed. Eenvoudigweg omdat het overeenkomt met de waarheid en echtheid van onze innerlijke natuur die overeenkomt met de realiteit van het leven. Dat wat in het moment aan de orde is.

Illusies of onwaarheden daarentegen, zijn de veroorzakers van menselijk leed en conflict want het is geen waarheid. Ze komen voort uit het onderdrukken van waarheid. Het vervormen ervan of het verzet er tegen. Het voelt pijnlijk omdat we dan uit verbinding zijn met onze natuur; de kracht en de liefde die we zijn. Het leed dat we ervaren, wordt dus veroozaak doordat we in het moment van mentaal lijden ons vervreemd hebben van  wie we werkelijk zijn. 

De waarheid is dus altijd in harmonie met de realiteit van het leven. Realiteit is immers waarheid. Ook dus wanneer deze realiteit inhoudt dat we spoedig afscheid nemen van ons bestaan in menselijke vorm. Ongeacht leeftijd of omstandigheden.

 

TOT AFRONDING EN VREDE KOMEN MET HET LEVEN

Wanneer men dit ten diepste realiseert, dan brengt dit een diepe ontspanning en openheid te weeg. Hierdoor wordt ruimte ervaren om het geleefde leven vanuit inzicht en waarheid te beschouwen en tot afronding en vrede te komen. Ondanks verdriet en rouw. Zo maken we onszelf vrij om op bewuste wijze het proces van sterven aan te gaan en ons open te stellen voor wat komen gaat waardoor mentale stress kan oplossen. We ontdekken eveneens wat de zin is van deze gebeurtenis. Het hele proces omtrent sterven en rouw transformeert zo van angst en onzekerheid naar liefde en vertrouwen. Een bevrijding op zich. Voor de persoon in kwestie en ook voor zijn/haar naasten.


ga naar persoonlijke ondersteuning


© angelique romeijn