persoonlijke ondersteuning

Het kan enorm bijdragen om ondersteund te worden in het proces van sterven en het verwerken van rouw door iemand die naast je staat, en je kan begeleiden om je verdriet te verwerken en tot inzicht, liefde en vrede te komen in dit proces. 


IMG_3891


"Samen zijn in stilte  of een geleide  meditatie ontvangen om tot rust en inzicht te komen en  je te verbinden met de waarheid en liefde die je van nature bent."


Voorbeelden van onderwerpen die kunnen spelen waarbij begeleiding en/of ondersteuning is gewenst:

·     Vrede sluiten met het leven zoals het is geleefd en de rol die daarin is vervuld.

·     Het verwerken van een terminale diagnose en tot vrede komen met dit lot.

·     Een verstoorde relatie waarmee nog geworsteld wordt en waarbij ervaren

      wordt dat e.e.a. nog niet (innerlijk) is afgerond en/of uitgesproken.

·     Zorgen m.b.t. de gevolgen van het overlijden voor de nabestaanden.

·     Onthechting van geliefden en verworvenheden.

·     Angst voor de dood als stap in het onbekende.

·     Een luisterend oor en gesprek m.b.t. de huidige situatie in liefde en helderheid.

·     Samen in stilte zijn of een geleide  meditatie ontvangen.

·     Fundamentele vragen en uitwisseling van inzichten over leven en dood.


PRAKTISCHE INFORMATIE

De sessie is aan huis of op locatie en bedraagt een vergoeding voor de gemaakte reiskosten, € 0,25 per gereden kilometer. De sessie zelf wordt niet in rekening gebracht, eventueel kan een donatie naar eigen gevoel worden gedaan.

Een sessie voor de naasten bedraagt € 50,-. Deze kan aan huis of op locatie plaatsvinden. In dat geval wordt € 0,25 per kilometer in rekening gebracht.

© angelique romeijn